Lo Sbavaglio

...perchè le libere opinioni contano

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Cunsigghi

E-mail Stampa PDF

Curri chistu tempu
tantu prestu curri ormai
passa chista vita
chianu chianu sindi vai.
Chiddru chi tu si
eu fua ed avi assai
chiddru chi eu sugnu
puru tu diventerai.
E mentri tuttu passa
passa prestu e sindi vai
tu mancu t’indaccorgi
di sta vita e di sti guai.

Tu tiri pè sta strata
e zzittu zzittu tindi vai
poi ti fermi a la votata
pe sapiri chi mi fai.
Tu vorristi ndivinari
a giusta strata ma non sai
ca si sempri nta sta vita
nta stu mpernu nta sti guai.
Esti dura la nchianata
tantu dura e no lu sai
ca pe fari chista strata
tutta a vita ti ndi vai.

Ora sentilu stu vecchiu
ca ti dici chi mi fai
iddru voli mi ti vidi
nta na vita senza guai.
Quando pari ca pigghiasti
ma nte mani nenti hai
t’arritrovi senza nenti
sempri nta li stessi guai.
Vali tantu nu cunsugghiu
forsi cchiù di quantu hai
se ti zzumpa sta lezioni
prestu sai ti pentirai.

Melopoli

 

Ultimi commenti


In questo sito vengono utilizzati i cookie necessari al suo funzionamento e quelli associati a terze parti nel caso di visualizzazione di contenuti da loro gestiti e per la raccolta statistica di dati di traffico. Per saperne di più, clicca su: Informativa completa.

Per accettare, clicca su:

EU Cookie Directive Module Information