Lo Sbavaglio

...perchè le libere opinioni contano

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Palmi

Fontanomania

E-mail Stampa PDF

Da un paio di anni a questa parte, l’ Amministrazione comunale,  coadiuvata da un gruppo di attenti, solerti e molto disponibili cittadini, sta prendendo in esame il tema, molto importante, dei monumenti cittadini,  guardando, con particolare attenzione  alle monumentali  “fontane”.
E’ giusto, a mio parere, che una cittadina come Palmi, seconda città della provincia reggina, subito dopo Reggio Calabria, debba avere  il meglio dei monumenti, specialmente nel suo centro storico.
Altrettanto giusto appare sicuramente che l’Amministrazione comunale,  sia sempre sensibile, ed accolga tutte le istanze  provenienti da cittadini, i quali operano per il solo bene comune e nell’ esclusivo interesse della nostra cittadina.

 

A ddhiccata

E-mail Stampa PDF


A Parmi è bella e pronta
nautra scola,
di durata quinquennali
c’arrilascia lu diploma
di  “liccheri professionali”.
A Riggiu puru l’albu
e quasi fattu
pecchì è giustu,
a mia mi pari,
ca nci voli l’iscrizioni
pe potiri esercitari.
Pecchì chiddhu di liccheri
non è cchiù, comu na vota,
sulu nsemplici misteri,
oggi apriru l’occhi,
fai attenzioni!!!
Chista addiventau na professioni.
Eccu pecchì  scoli, albu,
controlli vari!!!
Unu cerca mi s’arrancia,
ognunu voli laurari.
E setti e menza circa
d’ogni matina
cca ccumincia  “a ddriccata “
e, se non chiovi
nc’è nta chiazza
di licchieri na spilata :
chista è cerimonia senza pari
è propriu na gara pe ddriccari. 
Ddricca, ddricca, ddrica Micu
eu pe sempri ti lu dicu
se di strata ndi voi fari
continua sempri ad addhiccari.

Melopoli  febbraio/marzo 2011

 

Parmisanu

E-mail Stampa PDF


Parmisanu fua e sugnu
la palora la mmantegnu
su ndurutu comu u lignu
di stu nomu sugnu degnu.

Du lauru nun mi scantu
e lu fazzu c’assai mpegnu
nun  pensari ca su lentu
pecchì vaiu comu u ventu.

Eu lu cori l’aiu  grandi
dugnu aiutu a tutti quanti
cu mia nuddru si scumpundi
e trattu tutti cu li nguanti.

U ciriveddru è sempri in motu
pecchì sugnu ‘nterramotu
pocu nci mentu pe’capiri
e nenti nuddru poti diri.

Non supportu sai lu ‘ngannu,
e a dignità nun esti ‘nsonnu
chi s’accatta nto mercatu
e cu non l’avi è arruvinatu.

E pe cu voli mi mi futti
nci appriparu cosi brutti
eu nun sugnu comu e storti
chistu pemmi u sannu tutti.

29 dicembre 2010

Melopoli

 

Cunsigghi

E-mail Stampa PDF

Curri chistu tempu
tantu prestu curri ormai
passa chista vita
chianu chianu sindi vai.
Chiddru chi tu si
eu fua ed avi assai
chiddru chi eu sugnu
puru tu diventerai.
E mentri tuttu passa
passa prestu e sindi vai
tu mancu t’indaccorgi
di sta vita e di sti guai.

Tu tiri pè sta strata
e zzittu zzittu tindi vai
poi ti fermi a la votata
pe sapiri chi mi fai.
Tu vorristi ndivinari
a giusta strata ma non sai
ca si sempri nta sta vita
nta stu mpernu nta sti guai.
Esti dura la nchianata
tantu dura e no lu sai
ca pe fari chista strata
tutta a vita ti ndi vai.

Ora sentilu stu vecchiu
ca ti dici chi mi fai
iddru voli mi ti vidi
nta na vita senza guai.
Quando pari ca pigghiasti
ma nte mani nenti hai
t’arritrovi senza nenti
sempri nta li stessi guai.
Vali tantu nu cunsugghiu
forsi cchiù di quantu hai
se ti zzumpa sta lezioni
prestu sai ti pentirai.

Melopoli

 

A funtana i l'acqua santa

E-mail Stampa PDF


Guarda Parmi… chi paisi!!!!
Si ndi mbenta una o misi.

La funtana i l’acqua santa
nc’è cu mbivi e nc’è cu canta
pe nto menzu nc’esti Micu
ca ora vegnu e poi vi dicu

Mbivi mbivi mbivi Micu
Cca tu negu e cca tu dicu
se tu pensi di guariri
l’acqua santa te mbiviri.

L’autru jornu me muggheri
sindi inchi na buttigghia
Chi la voi? Chind’è fari?
Mi la passu nda cavigghia.

Sindi misi di pumati
stu diluri nun passava
cu n’ pocu di chiddr’acqua
poi di cursa nci alleggiava.

Puru Micu di murroidi sufferenti
cu chiddr’acqua vozzi fari sperimenti.
Nto vacili s’assettau a panza china
e finarmenti ca truvao la medicina.

Mbivi mbivi mbivi Micu
cca tu negu e cca tu dicu
se tu pensi di guariri
l’acqua santa te mbiviri

Parmi personaggi ndavi i chiddri rari
se non c’eranu s’avivanu e‘mbentari
e poi n’ammanca u mastru d’ascia
cchi sempri notti e jornu alliscia.

Guarda Parmi .. . chi paisi!!!!
Cca tuttu lu facimu senza spisi.

24 dicembre 2010  Melopoli

 


Pagina 2 di 3

Ultimi commenti


In questo sito vengono utilizzati i cookie necessari al suo funzionamento e quelli associati a terze parti nel caso di visualizzazione di contenuti da loro gestiti e per la raccolta statistica di dati di traffico. Per saperne di più, clicca su: Informativa completa.

Per accettare, clicca su:

EU Cookie Directive Module Information